Fotodokumentation BOŽÍ DAR

Fotodokumentation/Fotodokumentace

27. 8. – 31. 8. 2018 Boží Dar, ČR
rojektový týden pro učitele 1/ Projektwoche für Lehrer 1

Projekt „Simulační hra – podpora demokracie, tolerance a přeshraniční spolupráce“ je realizován za podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, dotačního programu na podporu přeshraniční spolupráce SN – CZ.