předseda : Dr. Horst Pressler

zástupkyně: Katrin Fröhlich

další členky představenstva:
Jacqueline Katona (zapisovatelka)