Projekt „Život v mnohotvárnosti: plánování – propojení – financování“ (2018)

14. a 15. Března se v objektu Altes Heizhaus, patřící k Technické univerzitě v Chemnitz, konala již druhá kooperační akce mezi spolkem Die Brücke e.V., DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem p.o. a katedrou politologických výzkumných metod univerzity Chemnitz.

Pro každého, koho zajímá program odborné konference, zde zveřejníme naše skripta se všemi důležitými informacemi. Najdete informace nejen o programu ale i vypsané důležité obsahy naší akce. Každý kdo má zájem o bližšich informacích k možnostem financování a dalším modalitám najde zde stručný přehled.

Performance zum 02.03.2015 (2015)
Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds, Montessori Schule Chemnitz, DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o.​

Internationale Fortbildung für Fachkräfte der Jugendarbeit (2015)
Erasmus+

Unterstützung der Koordinierungsstelle Lokaler Aktionsplan (2014)
Landratsamt Mittelsachsen

Chemnitzer Stolpersteine (2014)
Stadt Chemnitz

Bedarfsanalyse zum Lokalen Aktionsplan (2014)
Landkreis Mittelsachsen

Europa für Bürgerinnen und Bürger, Workshop (2014)
Stadt Chemnitz, Kontaktstelle Deutschland Europa für Bürgerinnen und Bürger

Binationale Lehrerfortbildung Argumentationstraining gegen Stammtischparole (2013)
Stadt Chemnitz, Europa für Bürgerinnen und Bürger, Deutsch-tschechischer Zunftsfonds

Welcome in Europe (2013)
Jugend in Aktion

VYrůstat-Srůstat – pokračování/ AUFwachsen-ZUSAMMENwachsen – Die Erweiterung (2012 2014)
Tento projekt byl realizován v rámci přeshraničního programu Cíl 3/Ziel 3
Die Brücke e.V., DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o., Kindervereinigung Sachsen e.V..

Tage der Demokratie und Toleranz zwischen den Städten Ústí nad Labem und Chemnitz (2012)
Kleinprojektefonds, TILIA Občanské sdružení

Externe Koordinierung Lokaler Aktionsplan (2012)
Stadt Chemnitz

Spurensuche Chemnitzer Schicksale im Nationalsozialismus (2012)
Lokaler Aktionsplan der Stadt Chemnitz

VYrůstat-Srůstat/ AUFwachsen-ZUSAMMENwachsen (2008-2012)
Tento projekt byl realizován v rámci přeshraničního programu Cíl 3/Ziel 3
Die Brücke e.V., DDM a ZpDVPP Ústí nad Labem, p.o., Kindervereinigung Sachsen e.V.

10 Jahre Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří (2002)
Tento projekt byl realizován v rámci Fondu malých projektů.

Jugend und neue Medien – Euroregionales Kooperationsnetzwerk (2000-2004)
Tento projekt byl realizován v rámci přeshraničního programu Interreg III A.