1.Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů této webové stránky je:
DIE BRÜCKE e.V.
An der Wiesenmühle 1
09224 Chemnitz/OT Grüna
Kontakt:
Telefon: +49 371 26 222 10
Telefax: +49 371 26 222 98
E-Mail: verein@most-die-bruecke.de

2.Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem správce pro ochranu osobních údajů je:
Thomas Franke-Gernhardt
CHEM Technik Holz und technische Dienste GmbH
Adam-Ries-Str. 409117 Chemnitz
Tel: 0371 / 26 222 36
E-Mail: datenschutzbeauftragter@chem-technik.de

3.Obecné informace

Využívání naší internetové stránky je možné bez uvedení osobních údajů. Pro využívání jednotlivých služeb naší stránky mohou platit odlišná ustanovení, které jsou následně a odděleně vyjasněné. Tyto Vás informují o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování, používání a zpracování osobních údajů.

4.Bezpečnost údajů

Z bezpečnostních důvodů a k ochraně předávání důvěrných obsahů, které nám jako provozovateli stránky zašlete, používá naše webová stránka SSL- šifrování. Takto jsou Vaše údaje, které přes tuto webovou stánku sdílite, pro třetí osoby nečitelné. Zašifrování poznáte na připojené https-adrese Vašeho prohlížeče a na symbolu klíče v adresní řádce.

5.Server-Log-soubory

Náše internetová nabídka je hostovaná přes mediatack GmbH, Tschaikowskistr. 52, 09130 Chemnitz. Tento poskytovatel služeb zpracovává a ukládá níže uvedené informace, automaticky zaslané Vašim koncovým zařízením.

  • druh a verze prohlížeče
  • používaný operační systém
  • Referrer URL
  • Datum a čas přístupu na server
  • IP-Adresa uživatelský klient
  • vyhledané stránky/ zdroje
  • Internetový protokol
  • HTTP-Statuscode
  • přenesené množství údajů (v Bytech)
  • jméno hostitele (doménové jméno internetové stránky)

Právní základ pro zpracování údajů tvoří Art. 6 Abs. 1 f DSGVO. Tyto informace budou použity pouze pro zajištění bezpečnosti našich systémů, k optimalizaci a analýze chyb. Porování s jinými údaji nebo jejich sdílení s třetími se neuskuteční. Údaje budou automaticky smazány nejpozději po 30 dnech.

6.Práva dotyčné osoby

6.1.Právo na informace, opravu, blokování a smazání

V rámci platných právních předpisů máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o Vašich uložených osobních údajech, původu těchto údajů, jejich příjemci a účelu zpracování popř. právo na opravu, blokování a smazání těchto údajů. Můžete se v tomto ohledu a také ohledně dalších otázek k tématu osobní údaje na nás kdykoliv obrátit. V impresu najdete uvedené naše kontaktní údaje.

6.2.Právo na přenosnost osobních údajů

Máte právo nechat si sobě nebo třetím osobám zaslat údaje které na základě Vašeho svolení nebo prostřednictvím splněním smlouvy automaticky zpracujeme. Poskytování se uskuteční ve strojově čitelném formátu. Pokud vyžadujete přímý přenos údajů jiné zodpovědné osobě, uskuteční se to jen v rámci technických možností.

6.3.Právo na odvolání souhlasu k zpracování osobních údajů

Některé úkony k zpracování údajů jsou možné pouze s Vašim výslovným souhlasem. Můžete kdykoliv odvolat již udělený souhlas. Pro odvolání vystačí neformální zpráva via Email. Zákonnost zpracování údajů vycházejízí ze souhlasu udělený před odvoláním zůstává po odvolání nedotčena.

6.4.Právo podání stížnosti u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů

Jako dotyčná osoba máte v případě porušení ochrany osobních údajů právo podat u příslušného úřadu na ochranu osobních údajů stížnost. Příslušný úřad ohledně otázek k ochraně osobních údajů je zemský inspektor pro ochranu osobních údajů splokové země, ve které se nachází sídlo našeho zařízení. Následující odkaz obsahuje seznam inspektorů pro ochranu osobních údajů včetně jejich kontaktních údajů: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

7.YouTube

Pro integraci a zobrazení videozáznamů využívá naše internetová stránka Plugins od YouTube (YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). Při otevření stránky s integrovaným YouTub-Plugin se uskuteční spojení se servrem od YouTube. Tímto se sdělí YouTube které z našich internetových stránek jste navštívili. Pokud jste přitom přihlášený na YouTube, přiřadí YouTube tyto informace k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu. Můžete tomuto přiřazení zabránit tím, že se předem z Vašeho uživatelského účtu na YouTube odhlásíte. Další informace k zpracování osobních údajů a o ochraně osobních údajů na YouTube najdete pod: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.