Die Brücke e.V.

Již při založení v roce 2004 byla prioritou kooperace s partnery z České republiky. Cílem byl rozvoj a podpora spolupráce mezi školami díky nabídkám v oblasti vzdělávání.

Této úloze se věnuje spolek až dodnes. Díky konstatní spolupráci s partnery z Čech se ale přesto původní úlohy a obsahy částečně změnily. Dnes spolupracuje Die Brücke e.V. nejen se školami, ale i se zařízeními pro děti a mládež a dalšími organizacemi na české straně, které mají stejný cíl.
Od roku 2008 je Die Brücke e.V. uznaným privátním zřizovatelem pro podporu dětí a mládeže. Tento krok byl nezbytný, protože se dnešní aktivity koncentrují na oblast neformálního vzdělávání

Dnes je spolek činný po celé Evropě. Společně s kooperačním partnerem Insitut für lebenslanges Lernen (Institut pro celoživotní vzdělávání) společnosti FORTIS FAKULTAS GmbH nabízíme další vzdělávání pro personál z oblasti předškolního vzdělávání v několika evropských zemích..
Spolek Die Brücke e.V. bude i do budoucna nabízet zájemcům možnost účasti na interkulturních vzděláváních.