Údaje dle § 5 TMG:
Die Brücke e.V.
An der Wiesenmühle 1
DE-09224 Chemnitz/OT Grüna
Steuernummer: 215/142/06829
Umsatzsteuer ID: DE 273671525

Zastoupen představenstvem

Kontakt:
Telefon: +49 371 26 222 10
Telefax: +49 371 26 222 98
E-Mail: verein@most-die-bruecke.de

Záznam v registru:
Rejstříkový soud: Obvodní soud Chemnitz (Amtsgericht Chemnitz)
Registrační číslo: VR 2270
Zdroj: vytvořen pomocí generátoru zapsaných spolků eRecht24.

Vyloučení odpovědnosti:

Ručení za obsah

Obsahy našich stránek byly vytvořeny s největší péčí. Za správnost, úplnost a aktualitu obsahů ale nemůžeme převzít odpovědnost. To platí i pro odkazy, které uvádíme. Jako poskytovatel služeb jsme dle §7, odst. 1 TMG (Telekomunikační zákon) zodpovědni za vlastní obsahy na těchto stránkách dle všeobecných předpisů a zákonů. Dle §§8 až 10 TMG ale nejsme jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat zprostředkované nebo jinými osobami uložené informace nebo pátrat po okolnostech poukazujících na protizákonné činnosti. Povinnosti k odstranění nebo zamezení použití těchto informací dle obecných předpisů se toho netýkají. Takovou zodpovědnost převezmeme ale až tehdy, bude-li nám vědom konkrétní přestupek. Poté také neprodleně odstraníme daný obsah.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto nepřebíráme za cizí obsahy žádnou odpovědnost. Za obsahy odkázaných stránek je vždy zodpovědný daný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkázané stránky byly v době vložení odkazu překontrolovány na možné přestupky. Žádné přestupky ale nebyly v době vložení odkazu rozpoznány. Permanentní obsahová kontrola odkázaných stránek je ale bez konkrétních indicií na přestupek nemožná. Pokud se ukáže, že je některá z odkázaných stránek v rozporu se zákonem, bude daný odkaz neprodleně odstraněn.

Autorská práva

Obsahy vytvořené provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakákoliv podoba využití mimo hranice autorských práv je možné po písemném souhlasu daného autora popř. zpracovatele. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze k privátním, nekomerčním účelům. Nebyly-li obsahy těchto stránek vytvořeny provozovatelem, platí autorská práva třetí osoby. Tyto obsahy budou také označeny jako obsahy třetích osob. Pokud zjistíte, že byla porušena autorská práva, žádáme Vás o informaci. Pokud se ukáže, že daná je informace v rozporu se zákonem, bude neprodleně odstraněna.

Ochrana osobních údajů

Užívání našich stránek je zpravidla možné bez udání osobních údajů. Budeme-li na našich stránkách vyžadovat osobní údaje (např. jméno, adresa nebo e-mail), jsou tyto údaje dobrovolné. Tyto údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předány třetím osobám. Upozorňujeme na to, že může přenos dat na internetu (např. při komunikaci emailem) mít bezpezpečnostní nedostatky. Bezchybná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná. Užití kontaktních údajů v impresu za účely přeposlání třetím osobám a následné zasílání nevyžádané reklamy a informačních materiálů tímto význačně odmítáme. Provozovatel stránek si ponechává bude v případě zasílání nevyžádané pošty, např. emailem, postupovat právní cestou.