V dnešní době se bohužel ne všem institucím podaří sehnat potřebné finanční prostředky pro setkání v rámci interkulturní výměny. Obzvlášť děti a mládež mají díky chybějícím prostředkům málokdy možnost účastnit se interkulturních akcí a sbírat tak nové zkušenosti.

Tato situace byla spolku známa již před lety, načež se spolek kromě vývoje a realizace projektů specializoval také na získávání potřebných finančních prostředků.

Protože je nabídka veřejných a soukromých dotací příliš veliká, specializovali jsme se na oblast dotací nabízených přímo pro naše potřeby.

A to se nám povedlo. Od svého založení čerpal spolek Die Brücke v rámci uzavřených, ale i současných projektů přes 4,5 miliónů eur z veřejných dotací. Tyto prostředky nejsou k dispozici jen spolku samotnému, ale i jeho partnerům, kteří z nich také participují.

A tak jsme dosáhli toho, že od roku 2008 se již nikdo nemusí zříkat zkušenosti v rámci interkulturní výměny na základě chybějících finančních prostředků.

Společně s našemi partnery jsme hrdí na bezplatnou nabídku našich akcí.

Kvůli neustále se měnícím dotačním strukturám jsme přijali výzvu zůstat věrni našemu motu „interkulturní zkušenosti pro každého“.