Tento projekt je dotován ze zdrojů Evropské unie a nabízí školám a zařízením pro mládež možnost realizace binacionálních setkání.

Simulační hra podporuje a umožňuje účastníkům rozvoj sociálních, komunikativních a interkulturních kompetencí. Charakter těchto faktorů podporuje účastníky/účastnice při jejich individuálním rozvoji. Protože jsou všechny akce realizovány binacionálně, podporuje tento projekt zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Čechami.

projekt uskutečňují:
Die Brücke e.V.
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, p.o.
Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH

všeobecné informace
doba trvání projektu:
únor 2016 – leden 2019

cílová skupina:
mládež ve věku od 11 do 15 let

akce:
2 školení trenérů
2 projektové týdny pro multiplikátory
2 projektové týdny pro pedagogy
3 projektové týdny pro rodiny
14 projektových týdnů pro žáky