Tento projekt je dotován ze zdrojů Evropské unie a nabízí školám a zařízením pro mládež možnost realizace binacionálních setkání. Simulační hra podporuje a umožňuje účastníkům rozvoj sociálních, komunikativních a interkulturních kompetencí. Charakter těchto faktorů podporuje účastníky/účastnice při jejich individuálním rozvoji. Protože jsou všechny akce realizovány binacionálně, podporuje tento projekt zintenzivnění přeshraniční spolupráce mezi Saskem a Čechami. projekt uskutečňují: Die Brücke e.V. Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, p.o. Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH všeobecné informace doba trvání projektu: únor 2016 - leden 2019 cílová skupina: mládež ve věku od 11 do 15 let akce: 2 školení trenérů 2 projektové týdny pro multiplikátory 2 projektové týdny pro pedagogy 3 projektové týdny pro rodiny 14 projektových týdnů pro žáky Co je simulační hra? Simulační hra uvádí účastníky hravou formou do scénářů, do kterých mohou vnést vlastní nápady. Svým jednáním tak určí výsledek hry. Cíle hry nejsou předem dané. Během hry získané zkušenosti mají vliv i po jejím skončení. Základem tohoto projektu je vývoj reklamní kampaně, o kterou se uchází 2 agentury.
aktuální projekt